Ngày 29/9, tại huyện đảo Phú Quốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Khởi động đề án thành phố thông minh Phú Quốc

2016-10-01 14:42:34

Ngày 29/9, tại huyện đảo Phú Quốc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang khởi động đề án xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Mục đích của đề án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí trên các lĩnh vực; thu hút đầu tư; giảm thiểu tác động môi trường. Xây dựng thành phố thông minh tại Phú Quốc dựa trên kiến trúc, mô hình Smart City của VNPT theo chủ trương của Chính phủ đã được phê duyệt. Đưa Phú Quốc trở thành thành phố du lịch, hấp dẫn khách du lịch bởi sự thông minh, thân thiện và an toàn. Định hướng Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt, là trung tâm tài chính của Việt Nam và khu vực. Các dịch vụ thông minh bao gồm: du lịch, văn hóa, giải trí, an ninh, y tế, giáo dục, giao thông, môi trường…

Theo VNPT, đề án thành phố thông minh Phú Quốc triển khai thực hiện 4 giai đoạn, từ nay đến năm 2025. Giai đoạn 1 (2016) xây dựng hạ tầng mạng và công nghệ thông tin, triển khai các dịch vụ cơ bản; giai đoạn 2 (2017 - 2018), xây dựng trung tâm dữ liệu, trung tâm vận hành tập trung và tiếp tục triển khai các dịch vụ cơ bản, thông minh; giai đoạn 3 (2019 - 2020), triển khai tiếp các dịch vụ thông minh và giá trị gia tăng; giai đoạn 4 (2021 - 2025), xây dựng thành phố Phú Quốc ngày càng thông minh theo xu hướng trên thế giới và Việt Nam.

Cụ thể giai đoạn 1 của đề án, xây dựng khung chính quyền điện tử đảm bảo tính liên thông giữa các đơn vị, cơ quan nhà nước trên địa bàn đảo Phú Quốc; phủ sóng Wifi toàn bộ địa bàn huyện Phú Quốc; lắp đặt camera giám sát tại các vị trí quan trọng như: bãi biển, các điểm mua bán tập trung, điểm du lịch, những khu vực đông người, trục đường giao thông huyết mạch; trạm giám sát môi trường.

UBND tỉnh Kiên Giang chủ trì triển khai dự án với sự phối hợp và hỗ trợ của VNPT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin cho VNPT phục vụ xây dựng giải pháp; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với VNPT triển khai dự án; bố trí và đảm bảo đủ nhân lực, nguồn lực phối hợp với VNPT triển khai dự án; hỗ trợ, cung cấp các tài nguyên cần thiết cho dự án…

VNPT chủ trì xây dựng giải pháp, triển khai dự án; bố trí và đảm bảo nguồn lực về hệ thống giải pháp; đảm bảo khả năng cung cấp hệ thống hạ tầng mạng kết nối; thực hiện triển khai tích hợp các dịch vụ, hệ thống cần thiết.

Đề xuất của ngành chức năng hữu quan tỉnh Kiên Giang, lộ trình triển khai thực hiện đề án thành phố thông minh Phú Quốc cần tập trung ưu tiên lĩnh vực du lịch, giao thông, chính quyền điện tử và môi trường. Cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và phân công cụ thể các phần việc cho từng cơ quan, đơn vị chuyên ngành trong triển khai thực hiện đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh: Tập trung tuyên truyền trong cộng đồng xã hội và khách du lịch về đề án và lộ trình thực hiện thành phố thông minh Phú Quốc nhằm triển khai các tiện ích phục vụ nhân dân và nhu cầu phát triển của đảo ngọc. Ngày 15/10 chính thức khởi động giai đoạn 1 đề án, tập trung nguồn lực, nhân lực triển khai thực hiện hiệu quả, sớm đưa các tiện ích vào phục vụ nhân dân đảo Phú Quốc và du khách./.