LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

09:00 30-12-2014
LỄ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 27/11/2014 vừa qua, tại Salinda Premium Resort Phú Quốc đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng

Chi tiết